Podczas tegorocznej konferencji European Multidisciplinary Conference in Thoracic
Oncology (EMCTO), w dniu 26. lutego, przedstawiono wyniki randomizowanego
badania III fazy o akronimie TITAN.
Jest to pierwsze badanie oceniające s...