Impact factor (IF) jest miarą prestiżu oraz siły oddziaływania czasopism naukowych. Ustalany jest on przez Instytut Filadelfijski na podstawie prowadzonego indeksu cytowań publikacji naukowych. Lista IF z danego roku wszystkich czasopism publikowa...