W 2006 roku naukowcy Andrew Z. Fire oraz Craig C. Mello otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycie zjawiska interferencji RNA. Dzięki ich odkryciu poznaliśmy podstawowy mechanizm kontroli przepływu informacji genetyczne...