W październiku 2009 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC) zakończyła przegląd ponad 100 czynników uznawanych za kancerogeny człowieka. Właśnie ukazały się dane otrzymane podczas tej analizy, których 6-częściowa publikacja planow...