Średnia długości życia w populacjach krajów wysoko rozwiniętych systematycznie ulega wydłużeniu. Oczywiste jest więc, że obserwuje się coraz większy odsetek osób starszych na tle całego społeczeństwa. Przewiduje się, iż w przeciągu następnych 10 l...