Chłoniaki wywodzące się z obwodowych limfocytów T (PTCL) są nowotworami o gorszym rokowaniu i słabszej odpowiedzi na leczenie niż nawet najbardziej złośliwe typy chłoniaków B-komórkowych. Mediana przeżycia tych chorych wynosi poniżej 2 lat, a tylk...