Rozwój metod biologii molekularnej znacznie przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy o biologii i patogenezie nowotworów, a tym samym spowodował ogromny postęp w terapii chorób onkologicznych. Było to możliwe nie tylko dzięki wysiłkowi samych n...