Leki z grupy inhibitorów angiogezy wykorzystywane są w onkologii od ponad 10 lat. Oceniając średnie przeżycie pacjentów leczonych wyłącznie przy pomocy tej terapii, korzystną odpowiedź uzyskuje się jedynie w wyjątkowych przypadkach. W związku z po...