Książka pod red. dr n. med. Artura Jurczyszyna i prof. A. B. Skotnickiego
SŁOWO WSTĘPNE Szpiczak mnogi jest choroba hematologiczną wykraczającą poza zaburzenia w szpiku kostnym i krwi obwodowej albowiem jej następstwa obejmują zmiany w zakr...