Zaburzenia poznawcze u pacjentów z zaawansowanymi postaciami choroby nowotworowej stanowią poważny problem kliniczny, a także duże obciążenie dla pacjentów i ich rodzin. Częstość zaburzeń poznawczych w tej grupie chorych waha się w zależności od z...