W krajach wysoko rozwiniętych rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Pod względem złośliwości zajmuje drugie miejsce (po nowotworze złośliwym skóry). Pacjenci z zaawansowanym rakiem prostaty często c...