Dazatynib, drobnocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych (m.in. SRC, BCR-ABL, c-KIT, EPHA2, PDGF-βR), jest lekiem zarejestrowanym do leczenia wszystkich faz przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) i ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) z chrom...