W 2000 roku opublikowano pierwsze wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) dotyczące stosowania bisfosfonianów u kobiet z przerzutami raka piersi do kości. Od tego czasu zarejestrowano ...