Bewacyzumab, przeciwciało monoklonalne przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), w połączeniu z chemioterapią jest skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Dotychczas opisano kilka przypadków rozwoju ...