Odkrycia ostatnich lat całkowicie zmieniły leczenie raka jelita grubego. Dowiedziono, że nowe schematy chemioterapii, takie jak połączenie oksaliplatyny z kapecytabiną (CAPOX) czy irynotekanu z kapecytabiną (CAPIRI), są skuteczną interwencją farma...