Bisfosfoniany są powszechnie stosowane w leczeniu osteoporozy i przerzutów do kości spowodowanych przez raka piersi. Ostatnie doniesienia wskazują, że leki te mogą obniżać ryzyko rozwoju raka piersi, prawdopodobnie poprzez wpływ na szlak kwasu mew...