Rozrost endometrium jest stosunkowo częstym problemem ginekologicznym, a 5-10% nieleczonych przypadków prowadzi do rozwoju raka trzonu macicy. W 2003 roku WHO wydało zalecenia dotyczące morfometrycznej oceny zaawansowania rozrostu endometrium (D-s...