Neuroendokrynne guzy trzustki są rzadko występującymi nowotworami tego narządu o złym rokowaniu (5-letnie przeżycie wynosi poniżej 43%). W patogenezie tego typu nowotworów ważną rolę odgrywają aktywacja szlaku mTOR oraz szlaki pobudzane przez czyn...