Badanie węzła wartowniczego pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie obecności przerzutów do węzłów chłonnych u pacjentów z wczesnym rakiem piersi. Autorzy pracy opublikowanej właśnie na łamach magazynu JAMA postanowili odpowiedzieć na pytanie czy...