Powiązanie ekspozycji na działanie promieniowania jonizującego i zespołu mielodysplastycznego (MDS) nie zostało dotąd w pełni wyjaśnione. Autorzy badania opublikowanego na łamach Journal of Clinical Oncology przedstawili wyniki retrospektywnego ba...