Wyniki analiz retrospektywnych i badań obserwacyjnych wskazują, że obecność ukrytych przerzutów do węzłów chłonnych jest ważnym czynnikiem prognostycznym nawrotu choroby i długości przeżycia pacjentów z rakiem piersi. Magazyn New England Journal o...