Meta-analiza zespołu Li i wsp. opublikowana w 2010 roku na łamach World Journal of Gastroenterology miała na celu ocenę skuteczności chemioterapii neoadiuwantowej w leczeniu zaawansowanego raka żołądka.
Do meta-analiza włączono prace oceniaj...