Praca przedstawiona przez N. Y. You i wsp. miała na celu ocenę wartości prognostycznej kwestionariuszy jakości życia (QOL – Quality of Life) oraz bólu (BPI – Brief Pain Inventory) w decyzji terapeutycznej u pacjentów z nawrotowym rakiem odbytnicy....