Szacuje się, że raki głowy i szyi stanowią ok. 8% wszystkich nowotworów u dorosłych pacjentów. Ze względu na wysoką częstość wznowy lub rozwoju odległych przerzutów po leczeniu standardowym coraz częściej stosuje się chemioterapię indukcyjną złożo...