Terapia adiuwantowa przy pomocy wysokich dawek interferonu alfa-2b poprawia przeżycie wolne od progresji u pacjentów z czerniakiem z grupy wysokiego ryzyka, jednak wpływ terapii na przeżycie całkowite nie jest ostatecznie udowodniony. Ze względu n...