Kserostomia jest najczęstszym późnym działaniem niepożądanym radioterapii nowotworów głowy i szyi. Zastosowanie radioterapii z modulacją intensywności dawki (IMRT) pozwala na zmniejszenie napromieniowania ślinianek. W Lancet Oncology opublikowano ...