Pacjenci z chorobami nowotworowymi wykazują znaczne niedobory immunologiczne. Podczas leczenia, zaburzenia ze strony układu immunologicznego nasilają się, a stan pogłębionej immunosupresji predysponuje tych pacjentów do ciężkich infekcji. Częściej...