Hepatotoksyczność jest jednym z poważnych działań niepożądanych obserwowanych wśród pacjentek leczonych lapatynibem z powodu przerzutowego raka piersi. Magazyn Journal of Clinical Oncology opublikował właśnie wyniki farmakogenetycznego badania czy...