Inhibitory aromatazy (np. egzemestan) poprawiły przeżycie pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z ekspresją receptorów dla hormonów steroidowych. Dotychczas leki te stosowano albo we wstępnej terapii adjuwantowej lub podawano je po 2-3 latach te...