Z dostępnych danych wynika, że codzienne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego przez ponad 5 lat obniża ryzyko powstania raka jelita grubego. Istnieją przesłanki wskazujące, że kwas acetylosalicylowy może zmniejszać ryzyko powstania innych nowotw...