Potrójnie ujemne raki piersi to nowotwory charakteryzujące się zaburzeniami naprawy DNA, co czyni je dobrym celem dla terapii opartych na zahamowaniu aktywności polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP), np. przy pomocy drobnocząsteczkowych inhibitorów PA...