Pomimo dużych nadziei związanych z terapiami celowanymi standardowe terapie cytostatyczne wciąż stanowią główną opcję terapeutyczną dla pacjentów z niemal wszystkimi typami nowotworów. Poza tym, jak pokazał przykład raka jelita grubego, nie każdy ...