Aktywny nadzór (wyczekiwanie, obserwacja) są alternatywą dla niezwłocznego włączenia terapii we wczesnych stadiach raka prostaty. Dzięki najnowszym metodom oceny ryzyka można wyodrębnić grupę pacjentów, która cechuje się niewielkim ryzykiem progre...