Terapie celowane molekularnie znacznie poprawiły rokowanie pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego i innymi chorobami nowotworowymi. Na podstawie obiecujących wyników badań klinicznych zarejestrowano kombinację bewacyzumabu z kilkoma schema...