Randomizowane badanie 3 fazy o akronimie FLEX wykazało, iż dodanie cetuksimabu do cisplatyny i winorelbiny znacznie wydłuża czas całkowitego przeżycia w porównaniu do samej chemioterapii w pierwszoliniowym leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedro...