Autor: M. Mahrous i wsp.
Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 8098
Zdaniem autorów niniejszej analizy, nawrót w obrębie OUN u pacjentów leczonych wstępnie z powodu DLBCL nie jest częstym zjawiskiem, jednak ba...