Autor: M. Danese i wsp.
Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 6565
Punktem wyjścia do przedstawienia niniejszej analizy, jest sugestia autorów, że ponad 70% chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) ma...