Autor: J. Ho i wsp.
Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 3624
Autorzy niniejszej analizy uważają, że częstość występowania ograniczających dawkę toksyczności związanych ze stosowaniem kapecytabiny  jest więks...