Autor: C. Bernaards i wsp.
Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 10519
Bewacyzumab, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń typu A (VEGF) wykazał już swoją znaczącą ...