Autor: A.L. Cohn i wsp. Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 3596
Jeżeli dodamy Avastin do chemioterapii w przypadku leczenia chorych na raka jelita grubego z przerzutami, zarówno w I jak i II linii leczenia, możem...