Chociaż przeżycie dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną uległo poprawie w ostatnich dwóch dekadach, to rokowanie młodych pacjentów z nawrotem choroby nie uległo zmianie. Na łamach internetowego wydania magazynu Lancet opublikowano badanie, któ...