Terapia składająca się z docetakselu, doksorubicyny i cyklofosfamidu (TAC) jest skuteczniejsza niż schemat oparty na połączeniu fluoruracylu, doksorubicyny i cyklofosfamidu (FAC) gdy jest stosowana jako leczenie adjuwantowe u kobiet z rakiem pier...