Od pewnego czasu w środowisku onkologów i kardiologów toczy się dyskusja dotycząca kwestii ryzyka rozwoju raka u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe. Zarzewiem debaty stały się między innymi wyniki analiz sugerujące umiarkowany wzro...