Erlotinib i pemetreksed są lekami zatwierdzonymi do stosowania w leczeniu drugiej linii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Połączenie tych dwóch leków wykazało synergistyczną antynowotworową aktywność w stosunku do linii komórek nowotwo...