Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) jest chorobą immunologiczną charakteryzującą się izolowaną małopłytkowością. Przyczyny powstawania ITP nie są do końca wyjaśnione. Choroba objawia się zazwyczaj krwawieniami o różnym nasileniu.[1] Na ...