Na łamach Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki badania II fazy, którego celem była ocena dasatinibu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Autorzy postanowili również odpowiedzieć na pytanie, czy aktywac...