Wirus zapalenia wątroby typu C jest związany z ponad jedną trzecią przypadków raka wątrobowokomórkowego na całym świecie. Długotermionowe predyktory wystąpienia raka wątrobokomórkowego związanego z zakażeniem WZW C są niezbędne do wczesnej interwe...