Na łamach Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki badania, w którym porównano dwie dawki fulwestrantu – 500 mg i 250 mg na miesiąc, u postmenopauzalnych kobiet z zaawansowanym rakiem piersi oraz dodatnimi receptorami estrogenowymi, ...