Na łamach internetowego wydania Annals of Oncology opublikowano wyniki badania II fazy ,którego celem było określenie skuteczności dodania bewacizumabu do docetakselu i oksaliplatyny u pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub złącza...