Na 35 kongresie European Society for Medical Oncology (ESMO), który odbywa się w Mediolanie zaprezentowano wyniki randomizowanego badania drugiej fazy, w którym wykazano, że dodanie cetuksimabu do cisplatyny podwaja ilość odpowiedzi na leczenie i ...